• Autobuska stanica - JGSP Novi Sad

Autobuska stanica – JGSP Novi Sad

U razvoju jednog grada organizovanje javnog prevoza predstavlja prelomni momenat. To je znak da je urbanizacija dostigla nivo kojim se jedno naselje svrstava, po današnjim merilima, u moderne gradove. Začeci javnog prevoza u Novom Sadu datiraju iz 1868. godine kada je tadašnjim gradskim vlastima podneta prva molba kojom se tražila dozvola za prevoz putnika fijakerom po gradu.Njihov broj je stalno rastao, pa je 1884.godine njihova delatnost regulisana statutom.

Sa razvojem grada Novog Sada pojavila se i ideja o uvođenju električnog tramvaja, koji je tada bio zadnja reč tehnike.Događaj koji je Novi Sad jednim korakom približio velikim gradovima odigrao se 30. septembara 1911. godine puštanjem u promet prvog električnog tramvaja u Novom Sadu.

Odlukom Narodnog odbora sreza Novog Sada 1962. godine GSP se preselio na sadašnju lokaciju.

Radi obezbeđenja boljih uslova za prihvat i otpemu putnika u međumesnom saobraćaju, izgrađena je Međumesna autobuska stanica i u rad puštena u decembru 1967. godine.

Centrala preduzeća: Futoški put 46
Informacije za gradski i prigradski prevoz:021/527-399

Međumesna Autobuska stanica: Bulevar Jaše Tomića 6
Informacije o polascima i dolascima u međumesnom, međurepubličkom i međunarodnom prevozu: 021/444-022

email: office@gspns.rs
Web:http://www.gspns.co.rs/

FacebookTwitterGoogle+LinkedInPinterestEmail

Ostavite komentar