• „Gornje Podunavlje“ - Specijalni rezervat prirode
  • „Gornje Podunavlje“ - Specijalni rezervat prirode
  • „Gornje Podunavlje“ - Specijalni rezervat prirode

„Gornje Podunavlje“ – Specijalni rezervat prirode

„Gornje Podunavlje“ - Specijalni rezervat prirode

Specijalni rezervat prirode „Gornje Podunavlje“ predstavlja područje od izuzetne važnosti za trajnu dobrobit prirodnih vrednosti od globalnog značaja i zaštićeno je prirodno dobro I kategorije. Ustanovljen je 2001. godine na površini od 19.605 ha koji se protežu uz levu obalu reke Dunav i predstavlja jednu od poslednjih preostalih velikih oaza nekada daleko rasprostranjenih kompleksa ritskih šuma. U rezervatu živi 51 vrsta sisara, 280 vrsta ptica, 50 vrsta riba, 11 vrsta vodozemaca, stotine vrsta insekata, a krase ga i vodena, močvarna, livatska i šumska vegetacija. Zbog svojih izuzetnih prirodnih vrednosti Gornje Podunavlje je 1989. godine proglašeno za međunarodno značajno stanište prica (IBA), sastavni je deo potencijalnog Rezervata Biosfere Drava-Mura i nalazi se na spisku potencijalnih vlažnih područja za upis na listu Ramsarske konvencije.

Adresa: Apatinski put 11
Broj telefona: 025/463-115
Broj mobilnog telefona: -
E mail adresa: sgsombor@eunet.rs
Web site adresa: www.sgsombor.co.rs

FacebookTwitterGoogle+LinkedInPinterestEmail