• Grgeteg manastir

Grgeteg manastir

Grgeteg manastir

Manastir Grgeteg, sa crkvom posvećenom Sv. Nikoli, smešten je na južnoj padini Fruške gore. Po predanju, sagradio ga je despot Vuk Branković (Zmaj Ognjeni Vuk) za svog slepog oca, hilandarskog monaha Grgura, po kome je manastir i dobio ime.

Prvi istorijski podaci o manastiru nalaze se u turskim dokumentima iz sredine 16. veka. Zapušten pre Velike seobe, obnovljen je početkom 18. veka zahvaljujući mitropolitu Isaiji Đakoviću. Barokni izgled crkva je dobila između 1766. i 1771. godine, a opsežna obnova izvedena je krajem 19. veka pod rukovodstvom Hermana Bolea, zagrebačkog aritekte. Na mesto starije zidane ikonostasne pregrade, postavljena je manja, mermerna, sa ikonama Uroša Predića.

Manastirska crkva je jednobrodna građevina sa polukružnom oltarskom apsidom i pravougaonim pevničkim prostorima. Kupola iz 18. veka je uklonjena u poslednjoj obnovi, kada se insistiralo na preglednosti i simetričnosti u unutrašnjosti i fasadama hrama. Konaci koji okružuju crkvu sa četiri strane i ikonostas kapele u zvoniku, rad Pjera Križanića, nastradali su za vreme Drugog svetskog rata.

Kada se pomenu ikone ovog manastira, često se pomisli na čuvenu ikonu Bogorodice Trojeručice, čija kopija se danas nalazi u manastiru Grgeteg na Fruškoj Gori. tekst preuzet srbija.travel

FacebookTwitterGoogle+LinkedInPinterestEmail