• Klinički i Urgentni bolnički centar Vojvodine - Hitna Pomoć

Klinički i Urgentni bolnički centar Vojvodine – Hitna Pomoć

Klinički centar Vojvodine (KCV) u Novom Sadu,
nastavlja tradiciju Velike gradske bolnice, koja je na sadašnjem prostoru Kliničkog centra izgrađena 1909. godine, a nalazila se između Arterškog kupatila i Kalvarije. Sastojala se od hirurškog, internog, ginekološko - porođajnog, dermato - venerološkog i zaraznog odeljenja. Ustanova kasnije menja ime i postaje Glavna pokrajinska bolnica, koja je imala oko 400 postelja. Kako je osnivanjem Medicinskog fakulteta u Novom Sadu bolnica istovremeno postala i nastavna baza Medicinskog fakulteta, u periodu između 1977-1997. godine ustanova nosi naziv Medicinski fakultet u Novom Sadu. Klinički centar Novi Sad je osnovan odlukom Vlade Republike Srbije 1997. godine, a Izvršno veće AP Vojvodine, koje 2002. preuzima osnivačka prava, 2007. godine osniva Klinički centar Vojvodine.

Danas je Klinički centar Vojvodine vrhunska, visokospecijalizovana zdravstvena institucija najvišeg ranga, a istovremeno je i najveća nastavno-naučna baza Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Pored redovne zdravstvene delatnosti, na klinikama i u centrima za dijagnostiku sprovodi se edukacija lekara na specijalizaciji i subspecijalizaciji.

KCV je jedinstveni urgentni i bolnički centar za grad Novi Sad i čitav region Južne Bačke.

Hitna pomoć telefon: 194

Adresa: Hajduk Veljkova 1
KONTAKT Za zakazivanje pregleda

HIRURŠKE SLUŽBE
Direktna linija: 021/6611-391
Centrala: 484-3-484
Lokal: 3786

FacebookTwitterGoogle+LinkedInPinterestEmail

Ostavite komentar