• Krušedol manastir

Krušedol manastir

Krušedol manastir

Manastir Krušedol, sa crkvom posvećenom Blagoveštenju, smešten na jugoistočnom delu Fruške gore, izgrađen je između 1509. i 1516. Zadužbina vladike Maksima Brankovića, sina despota Stefana, podignut je kao mauzolej porodice Branković. Pretrpeo je mnoga razaranja, od kojih je najteže bilo 1716. prilikom povlačenja Turaka iz Srema, kada je spaljen, a mošti Brankovića su rasute.

Sadašnji barokni izgled dobio je u obnovi koja je započela 1722. i trajala do sredine 18. veka. Crkva je trikonhalna, sa polukružnim apsidama, izduženim prostorom naosa i pripratom. Od 1750. do 1756. oslikani su priprata, naos i oltar. Fragmenti živopisa iz sredine 16. veka sačuvani su na zapadnoj fasadi i stupcima. Ikonostasna pregrada, na kojoj dominira monumentalni krst sa Raspećem, većim delom pripada vremenu pre obnove manastira.

U Krušedolu su sahranjeni mnogi znameniti ljudi iz srpske istorije: knjeginja Ljubica Obrenović, kralj Milan Obrenović i patrijarh Arsenije III Čarnojević. Svoj najviši rang među fruškogorskim manastirima Krušedol potvrđuje i bogatstvom riznice. tekst preuzet srbija.travel

FacebookTwitterGoogle+LinkedInPinterestEmail