Novi Sad

Mapa_dobrog_provoda_Novi_Sad Srbija_TOP_10

Mapa_dobrog_provoda_Novi_Sad Srbija_TOP_10

Novi Sad najbolja destinacija za odmor / Grad za putovanje u 2016. godini

http://www.europeanbestdestinations.com/best-of-europe/european-best-destinations-2016/

Novi Sad je najveći grad Autonomne Pokrajine Vojvodine, severne pokrajine Republike Srbije, kao i sedište pokrajinskih organa vlasti i administrativni centar Južnobačkog okruga. Grad se nalazi na granici Bačke i Srema, na obalama Dunava i Malog bačkog kanala, u Panonskoj ravnici i na severnim obroncima Fruške gore.

Novi Sad je, posle Beograda, drugi grad u Srbiji po broju stanovnika (bez podataka za područje Kosova i Metohije). Na poslednjem zvaničnom popisu iz 2002. godine, najuže gradsko područje Novog Sada (bez Petrovaradina i Sremske Kamenice) imalo je 191.405 stanovnika, dok je zajedno sa Petrovaradinom i Sremskom Kamenicom (koji čine statistički posebna naselja ali su i deo užeg gradskog područja Novog Sada) broj stanovnika iznosio 216.583. Na opštinskom području Novog Sada (uključujući i prigradska nasenja) broj stanovnika je 2002. godine iznosio 299.294.

Osnovan 1694. godine, Novi Sad je dugo vremena bio centar srpske kulture, zbog čega je dobio ime „Srpska Atina“. Danas je Novi Sad veliki industrijski i finansijski centar srpske ekonomije, univerzitetski grad i školski centar, kulturni, naučni, zdravstveni, politički i administrativni centar Autonomne Pokrajine Vojvodine, grad domaćin mnogih međunarodnih i domaćih privrednih, kulturnih, naučnih i sportskih manifestacija, kao i grad muzeja, galerija, biblioteka i pozorišta.

Turisticka organizacija Novi Sad

Direktor i Finansijska sluzba:
Trg Slobode 3 (Apolo centar)
Tel: 021/425-522, Tel/Faks 021/ 6618-383
Turisticki informativni centar Jevrejska 10
Tel 021/ 6617- 343, 021/ 6617 344 I 021/ 6618 390

Turisticki informativni centar (TIC) Bulevar:
Bulevar Mihajla Pupina 9
Tel/Faks 021/ 421- 811, 021/ 421- 812, Faks 021/ 451- 481

FacebookTwitterGoogle+LinkedInPinterestEmail