• Matica srpska

Matica srpska

Matica srpska

Osnovana je 1826 godine u Pešti, u vreme jačanja svesti o potrebi da se srpski narod u punoj meri uključi i savremene evropske tokove, uz očuvanje nacionalnog i kulturnog identiteta. U tom cilju razvijena je bogata izdvačka delatnost.
Matica srpska je 1864, godine preseljena iz peštanskog Tekelijanuma u novosadski Platoneum. Novi Sad je od tada poznat kao Srpska Atina. Grad je dobio taj naziv jer se smatralo da su se oko Matice srpske okupljali najobrazovaniji i najmudriji ljudi.

Matica srpska je postala simbol građanskog društva, visoke kulture, prosvetiteljstva i dobročinstva - bila je i ostala opštenarodna.Bila je uzor mnogim narodima, a po ugledu na nju, osnovane su Matica Češka 1831. godine, Matica Ilirska 1842. (koja je 1874 preimenovana u Matica hrvatska), Matica galičko-ruska u Lavovu, Matica dalamatinska 1861.g, Matica slovačka 1863. i druge.

Danas Matica srpska ima oko 2.000 saradnika, koji su uključeni u više desetina naučnih i razvojnih projekata u okviru mnogih odeljenja.

Adresa:Ulica Matice srpske 1
Telefon: 021-527 622
Web:http://www.maticasrpska.org.rs/

FacebookTwitterGoogle+LinkedInPinterestEmail

Ostavite komentar