• Muzej grada Novog Sada
  • Muzej grada Novog Sada

Muzej grada Novog Sada

Muzej grada Novog Sada je muzej kompleksnog tipa posvećen prikupljanju, zaštiti, prezentaciji i interpretaciji višeslojne i multinacionalne kulturne baštine sa prostora Novog Sada i područja koja mu gravitiraju.

Poštujući principe moderne muzeološke prakse i prateći savremene naučne tedencije stručnjaci Muzeja grada Novog Sada stvaraju uslove sigurne zaštite kulturnih artefakata, čijim prezentovanjem, kao svojevrsnog medija, omogućavaju objektivnu interpretaciju činjenica.

U skladu sa svojom društvenom odgovornošću Muzej grada Novog Sada svoje programe osmišljava i realizuje sa težnjom da najširoj javnosti omogući da sagleda segmente kulturnog i istorijskog nasleđa i o tome stvori individualna znanja.

Sledeći ovakav pristup, Muzej grada Novog Sada postaje mesto susreta različitih ideja, mesto interkulturalnog dijaloga i najrazličitijih doživljaja kulture.

Trenutne Postavke

PETROVARADINSKA Tvrđava
Adresa: Tvrđava 4, Petrovaradin 21131

Radno vreme: 9 - 17 (osim ponedeljka)

Najave grupnih poseta:
Grupne posete je potrebno najaviti nekoliko dana pre planirane posete:
tel. 021/6433-145, 021/6433613

fax 021/643308
e-mail: muzgns@eunet.rs

Dostupnost izložbenih prostora osobama sa invaliditetom:
Svi izložbeni prostori u prizemnim delovima zgrada su dostupni za posetice u invalidskim kolicima preko rampi koje su potavljene na ulazima. O sadržaju stalnih postavki u centralnoj zgradi Muzeja na Petrovardinskoj tvrđavi dostupan je vodič za slepa i slabovida lica na Brajevom pismu.

FacebookTwitterGoogle+LinkedInPinterestEmail

Ostavite komentar