• Privina Glava Manastir
  • Privina Glava Manastir
  • Privina Glava Manastir

Privina Glava Manastir

Manastir Privina (Pribina) glava

Manastir Privina (Pribina) glava sa crkvom posvećenoj arhistratizima Mihailu i Gavrilu osnovao je, prema predanju, vlastelin Priba (Priva) u 12. veku. Po drugom, prihvatljivijem predanju, osnovali su ga sremski despoti Brankovići krajem 15. veka. Prvi sigurni podaci datiraju iz 1566/7 godine. Na mestu stare, između 1741. i 1760. godine podignuta je današnja crkva, po uzoru na hram Novog Hopova. Konaci su građeni između 1753. i 1771. godine, a današnji oblik dobili su u drugoj polovini 19. veka. Ikone na ikonostasu, prestolima i zidne slike u centralnom delu crkve izradio je 1786/91. Kuzman Kolarić.

Adresa: 22240 Privina Glava
Tel.+381 22/739-110
E-mail:manastirprivinaglava@yahoo.com
web: www.manastirprivinaglava.rs

FacebookTwitterGoogle+LinkedInPinterestEmail

Ostavite komentar