• Smederevska tvrdjava - tvrdjava Smederevo

Smederevska tvrdjava – tvrdjava Smederevo

Smederevska tvrdjava

Smederevska tvrđava nalazi se na prostranoj zaravni na ušću reke Jezave u Dunav. Podignuta je s ciljem da bude prestonica zemlje i utvrđeni dvor despota Đurđa Brankovića i da zameni Beograd koji je, nakon smrti despota Stefana 1427. godine, vraćen Mađarima. Građena je uz velike napore i predstavlja poslednje veliko ostvarenje srpske vojne arhitekture.

Tvrđava je trougaone osnove i čine je Veliki i Mali grad. U prvoj fazi, od 1428. do 1430. godine, podignut je Mali grad, opkoljen sa dve strane Dunavom i Jezavom, dok se sa treće strane nalazio rov ispunjen vodom. Veliki grad podignut je većim delom do 1439. godine, a utvrđen je u periodu od 1444. do 1453.

Turci su grad osvojili 1439. godine, da bi po Segedinskom dogovoru 1444. bio vraćen despotu Đurđu. Definitivno pada u Turske ruke 1459. godine, što je ujedno označavalo i pad srpske srednjovekovne države. Tokom 1480. Turci su pojačali ceo grad dodavši tri osmougaone niske topovske kule na uglovima, povezane spoljašnjim nižim bedemom. Veliki i Mali grad imali su ispred spoljnih bedema rovove ispunjene vodom.

Turska vojska napušta Smederevo 1867. godine, kada ga zajedno sa još šest srpskih gradova predaje knezu Mihailu.

Smederevska tvrđava danas predstavlja spomenik kulture od izuzetnog značaja, popularnu turističku destinaciju, kao i ekskluzivan prostor za muzičko-scenske i druge kulturne događaje.

Preuzeto:srbija.travel

Smederevska tvrđava
wwww.smederevskatvrdjava.com

FacebookTwitterGoogle+LinkedInPinterestEmail