• Gradski muzej, Subotica

Gradski muzej, Subotica

Zgrada Gradskog muzeja, Subotica

Gradski muzej se nalazi u zgradi koja je izgrađena u stilu darmštatske secesije, a projektovali su je braća Vago 1906. godine za dr. Mikšu Demetera, lekara i svestranog intelektualca. Njihove radove uvek krasi motiv ptica, što se može videti i na ovoj zgradi. Demeterova palata bila je jedna od prvih najamnih kuća sa elementima bečke secesije u subotici. U ovoj palati se šest decenija nalazila štamparija a 2008. godine palata je obnovljena I od tada se na ovom mestu nalazi Gradski muzej Subotice.

Gradski muzej je muzej kompleksnog tipa sa arheološkom, etnološkom, istorijskom, umetničkom, prirodnjačkom zbirkom i zbirkom legata. Stalna postavka je u pripremi, ali se za to vreme u muzeju održavaju brojne druge izložbe.

Radno vreme: od utorka do subote, od 10:00 do 18:00

Trg sinagoge 3, Subotica
+381 (0) 24 555 128
www.gradskimuzej.subotica.rs

FacebookTwitterGoogle+LinkedInPinterestEmail