• SLANO KOPOVO Specijalni rezervat prirode

SLANO KOPOVO Specijalni rezervat prirode

SLANO KOPOVO Specijalni rezervat prirode

Vrsta prirodnog dobra: Specijalni rezervat prirode
Godina proglašenja: 2001. godine
Akt o proglašenju: Uredba o zaštiti Specijalnog rezervata prirode "Slano kopovo" ("Sl. glasnik RS", br. 74/01)
Površina: 976 ha
Klasifikacija IUCN: IV kategorija - Područje upravljanja staništima i vrstama (Habitat and Species Management Area)
Položaj: Opština Novi Bečej
Upravljač: Lovačko udruženje Novi Bečej
Međunarodni status: IBA, IPA, Ramsarsko i Emerald područje

Slano Kopovo je prirodno zaštićeno područje u Vojvodini. Nalazi se u blizini Novog Bečeja, tačnije severoistočno od Novog Bečeja i reke Tise. To je jedna od poslednjih očuvanih slanih močvara u Srbiji. Slano Kopovo je jedinstveno Panonsko stanište koje se odlikuje slanim blatnjavim barama i povremeno postaje jezero koje tokom letnje sezone se presušuje. Slano Kopovo je neprocenjiv centar slanih-močvarnih staništa kojima preti potpuno nestajanje.[1].

Slano Kopovo se na listi Ramsar područja za očuvanje i održivo korišćenje tresišta nalazi od 2000. godine.

U prošlosti, reka Tisa je često menjala svoje korito i Slano Kopovo je jedno od njenih drevni meandri. Slano Kopovo se pojavljuje u 17. i 18. veku nakon što su močvare isušene i izgrađeni nasipi. Povećanje isparavanja i povlačenje vode iz najnižih prizemnih oblasti dovelo je do akumulacije slojeva soli ponekad i po nekoliko centimetara. Povećano zagrevanja vazduha iznad jezera i temperaturna razlika sa okolnih polja dovodi do optičkih i meteorološke pojava, kao što su fatamorgane i neuobičajnih pojava vetra.

Biljne i životinjske vrste

Srna u Slanom Kopovu
U pogledu flore, Slano Kopovo odlikuje halofitne vegetacija, koja je prilagođena slanom zemljištu.Tu se takoše može naći retka biljka slanih zemljišta, „Thero-Salicornietea“

Fauna Kopova
U Slanom Kopovu je sačuvana jedinstvena slatinska zajednica. Većina vegetacije koja se može ovde naći raste na sltinskoj površini i to samo na gornjem sloju. Ova vrsta habitata je gotovo nestala iz oblasti Panonske regije. Najvažnije vrste slatinske vegetacije su caklenjača, jurčica i panonska jurčica, koje su rariteti zaštićeni zakonom.

U neposrednoj blizini Tise, vrste koje prate tok ove reke i njen šumski pojas, posećuju ovu široku, otvorenu vodenu površinu. Slano Kopovo je povoljan ambijent za ždralove, divlje patke, divlje guske i šljukarice kao i ptice sabljarke i morske žalare. Ukupno je na području Slanog Kopova zabeleženo 203 vrsta ptica, što je 63% od svih poznatih vrsta u Vojvodini.Glavne vrste sisara su evropska tekunica, poljski miš i stepski tvor.

Mere zaštite:
Trostepeni režim zaštite (zona I stepena zaštite - 217 ha (22,2 %); zona II stepena zaštite - 220 ha (22,6 %); zona III stepena zaštite - 539 ha (55,2 %);
Angažovana je stručna osoba za sprovođenje programa, projekata i aktivnosti;
Realizovan je Projekat revitalizacije vodnog režima;
Sprovodi se povremeno upumpavanje vode u Poštino kopovo

Turističko - edukativni sadržaji:
Centar za posetioce: Smešten je duž severozapadne granice rezervata i služi za prikazivanje informativnih sadržaja, održavanju ekoloških radionica, časova u prirodi, stručnih skupova, kao i zaboravak čuvara zaštićenog područja. Ima kapacitet da primi od 15 do 30 posetilaca. U sklopu objekta nalazi se visoka kula za osmatranje predela;

Organizovane posete sa vodičem: Organizovane posete počinju od nastrešnice na južnom ulazu u Rezervat, nastavlja se edukativnom stazom duž zapadne granice, koja prolazi pored revitalizovanih livada i završava se kod centra za posetioce. Dve visoke i jedna niska osmatračnica sa edukativnim panoima obogaćuju ovu rutu. Jedna srednja osmatračnica se nalazi i na za istočnoj strani Rezervata.

Promocija Eko-turizma zaštićenih područja u Vojvodini

Predstavljanje i promocija 10 najatraktivnijih zaštićenih prirodnih područja u Vojvodini sa svojim potencijalima i autentičnim vrednostima. Sinergija Srbije - Udruženje za strateški razvoj lokalnih potencijala Novi Sad. Autor projekat Lazar Josanov.

Realizaciju projekta je sufinansirao Pokrajinski sekretarijat za Urbanizam, Graditeljstvo i Zaštitu Životne sredine

 

FacebookTwitterGoogle+LinkedInPinterestEmail