• SUBOTIČKA PEŠČARA - Predeo izuzetnih odlika

SUBOTIČKA PEŠČARA – Predeo izuzetnih odlika

SUBOTIČKA PEŠČARA - Predeo izuzetnih odlika

Vrsta prirodnog dobra: Predeo izuzetnih odlika
Godina proglašenja: 2003. godine
Akt o proglašenju: Uredba o zaštiti predela izuzetnih odlika ''Subotička peščara'' (Sl. glasnik RS, br. 127/2003)
Površina: 5369,9 ha
Klasifikacija IUCN: IV kategorija - Područje upravljanja staništima i vrstama
Kategorija: II kategorija - Prirodno dobro od velikog značaja
Položaj: Severna Bačka, Opština Subotica
Upravljač: JP „Palić-Ludaš”, Kanjiški put 17a, 24213 Palić, tel: 024/753-121, e-mail: jp.palic@gmail.com, kontakt osoba: dr Ferenc Marton, Sandra Čokić
Međunarodni značaj: IBA, IPA i Emerald područje

Subotička peščara ili Telečka peščara je peščara koja se nalazi između Subotice i državne granice, u pokrajini Vojvodina, u severnoj Srbiji. Subotička peščara veličine 150 km², predstavlja deo velike Bajske peščare u Mađarskoj. Iako je naziv Subotička peščara ustaljeniji, koristi se i naziv Telečka peščara, koji potiče od imena sela Telečka, koje pripada opštini Sombor.

Prostire se u pravcu od severozapada prema jugoistoku, te je tako i nagnuta. Na jugoistoku postepeno prelazi u lesnu zaravan, što je rezultovalo nizom jezera, poput Palićkog, Krvavog, Slanog i Ludoškog jezera. Dakle, Subotička peščara se ne prostire sve do Vrbasa gde je Bačka lesna zaravan, već samo pored grada Subotice.

Dine se pružaju u istom pravcu kao i sama peščara, visine su 4-6 m. Iako nije nikada bila toliko suva i beživotna kao Deliblatska peščara, Subotička peščara je oduvek bila deo Bačke sa najneplodnijim zemljištem i velikim udelom peska. Najbolje očuvani delovi peščare su pod šumom, dok je veliki deo prekriven plantažnim vinogradima i voćnjacima.

Subotička peščara predstavlja najjužniji deo peščanih prostranstava u međurečju Dunava i Tise u Mađarskoj. Raznovrsnost prirodnih ekosistema Subotičke peščare odraz je specifičnog mozaika staništa koji je uslovljen specifičnim dinskim reljefom i blizinom podzemne vode;

Ostaci peščarskih i stepskih staništa su opstali na čistinama zasada bagrema i bora. Od autohtonih šuma su prisutne sađene hrastove šume, male oaze bele i sive topole, kao i posebno vredni zabareni šumarci panonskog jasena koji su povezani sa iskonskim tresetnim ekosistemima;

Karakteristične vrste ovog prostora su slepo kuče (Spalax leucodon), modrovrana (Coracias garrulus), peščarski karanfil (Dianthus serotinus) i šafranjika (Bulbocodium versicolor).

Mere zaštite:
Od posebnog su značaja projekat revitalizacije preoranih travnih staništa i održavanje kroz košenje i pašarenje. Pored toga, redovno je prisutna čuvarska služba koja vrši kontrolu i usklađuje ostale aktivnosti sa zaštitom prirode; Vrši se monitoring slepog kučeta (Spalax leucodon), peščarskog karanfila (Dianthus serotinus) i šafranjike (Bulbocodium versicolor).

Promocija Eko-turizma zaštićenih područja u Vojvodini

Predstavljanje i promocija 10 najatraktivnijih zaštićenih prirodnih područja u Vojvodini sa svojim potencijalima i autentičnim vrednostima. Sinergija Srbije - Udruženje za strateški razvoj lokalnih potencijala Novi Sad. Autor projekat Lazar Josanov.

Realizaciju projekta je sufinansirao Pokrajinski sekretarijat za Urbanizam, Graditeljstvo i Zaštitu Životne sredine

FacebookTwitterGoogle+LinkedInPinterestEmail