ŠID

crkva_sv_nikolaja_sid Srbija_TOP_10 Mapa_dobrog_provoda_Sid

crkva_sv_nikolaja_sid Srbija_TOP_10 Mapa_dobrog_provoda_Sid

Opština Šid se nalazi u jugozapadnom delu Vojvodine, na šumovitim obroncima Fruške gore, na tromeđi Republike Srbije, Hrvatske i Republike Srpske što predstavlja izuzetan privredni potencijal za privredna ulaganja. Blizina autoputa E 70 kojim je opština povezana na međunarodni pravac ide ovome u prilog.

Opštine zauzima površinu od 687 km², od čega je četvrtina pokrivena šumama koju su izuzetno bogate krupnom i sitnom divljači. Veliki deo opštine se nalazi pored reka Save, Bosuta i Studve i veštačkih jezera kod Erdevika i Sota.
Opštinsko sedište je grad Šid, poznatiji kao grad Save Šumanovića, najznačajnijeg slikara prve polovine XX veka.

Opština Šid, kao i druge opštine u Vojvodini, u čiji sastav ulaze delovi niskih vojvođanskih planina, ima sa prirodno-turističkog aspekta prednost u udnosu na opštine u kojima je uglavnom zastupljena monotona ravnica. U severne delove šidske opštine zalazi zapadno krilo Fruške gore koja svojim prepoznatljivim pejzažom privlači pažnju - predeli obrasli prelepom šumom, planinski potoci, pravoslavni manastiri i fruškogorska naselja. Idući prema nižim delovima opštine sreće se sasvim drugačiji pejzaž – ravnica, spori rečni tokovi i veća naselja. Upravo je ova suprotnost pejzaža na relativno malom prostoru ono što je posebno interesantno.

Opština raspolaže brojnim prirodnim i kulturnim turističkim vrednostima od kojih su neke turističke aktivirane, dok druge očekuju turističku valorizaciju.

Turistička organizacija Šid
Cara Lazara 7, 22240 Šid
Direktor:
tel:022/710-661
Turistički info centar(TIC):
tel.fax022/710-610
e-mail:tourismsid@gmail.com
web:www.tourismsid.rs

FacebookTwitterGoogle+LinkedInPinterestEmail