• Konačište TO Zlatibor
  • Konačište TO Zlatibor
  • Konačište TO Zlatibor

Konačište TO Zlatibor

Konačište TO Zlatibor

Kоnаčištе sе nаlаzi nа sаmо ulаzu nа Zlаtibоr u zgrаdi Тurističkе оrgаnizаciје „Zlаtibоr“, nа svеgа 100 mеtrа оd glаvnоg trgа i јеzеrа.
Оbјеkаt rаspоlаžе sа šеst dvоkrеvеtnih sоbа, јеdnоm sоbоm sа dnеvnim bоrаvkоm i јеdnim аpаrtmаnоm pоtpunо оprеmlјеnih zа ugоdаn bоrаvаk.
Kоnаčištе ispunjаvа svе sаvrеmеnе turističkе stаndаrdе (ТV urеđај, bеžični i kаblоvski intеrnеt i pаrking mеstо zа svаku smеštајnu јеdinicu).
Аpаrtmаn imа dvе оdvојеnе spаvаćе sоbе, dnеvni bоrаvаk, kоmplеtnо оprеmlјеnu čајnu kuhinju, kupаtilо sа đаkuzi kаdоm i tеrаsu.
U оkviru оbјеktа nаlаzоi sе rеstоrаn Srеdnjе ugоstitеlјskо-turističkе škоlе, u kоm gоsti kоnаčištа mоgu kоristiti uslugе ishrаnе

ADRESA: Zlatibor, Miladina Pećinara 2
Broj telefona: 031/845-103, fax 031/841-646
E mail adresa: info@zlatibor.org.rs
Web site adresa: www.zlatibor.org.rs

Radno vreme: Recepcija radi svim danima od 08 do 20 časova u sezoni od 08 do 22 časa
Parking: Da
Rezervacije: putem mejla ili telefonski
Način plaćanja: Gotovina, Žiralno, Čekovima građana i Kartice (MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, DinaCard, American express)
Ostalo: Bežični internet i kablovska u svim sobama

ВРСТА СМЕШТАЈНЕ ЈЕДИНИЦЕ

ЦЕНЕ УСЛУГА ПО ОСОБИ ДНЕВНО

ПЕРИОД 18.02.2014.-01.06.2014. ГОД. И ОД 01.09.2014-25.12.2014. ГОД.

ПЕРИОД 02.01.2014.-17.02.2014. ГОД. И 02.06.2014.-31.08.2014. ГОД.

ПРЕНОЋИШТЕ

ПРЕНОЋИШТЕ СА ДОРУЧКОМ

ПОЛУПАНСИОН

ПРЕНОЋИШТЕ

ПРЕНОЋИШТЕ СА ДОРУЧКОМ

ПОЛУПАНСИОН

СОБА СА КУПАТИЛОМ

1 400,00

1 700,00

2 200,00

1 500,00

1 800,00

2 300,00

СОБА СА ДНЕВНИМ БОРАВКОМ

1 900,00

2 200,00

2 700,00

2 000,00

2 300,00

2 800,00

АПАРТМАН

1 900,00

2 200,00

2 700,00

2 000,00

2 300,00

2 800,00

ОСТАЛИ УСЛОВИ ПРОДАЈЕ:

-          Цене су изражене по особи дневно за дате услуге

-          Деца до 7 година старости не плаћају смештај

-          Деца од  7 до 12 година старости ако користе посебан лежај плаћају 70% од цене смештаја за одрасле

-          Уколико апартман користи једна особа цена смештаја се увећава за 70%

-          Уколико апартман користе две особе цена смештаја по особи се увећава за 30%

-          Уколико собу користи једна особа цена  смештаја се увећава за 50%

-          Одобравамо агенцијску провизију у висини од 10% за боравак од 7 и више ноћи и  5 % за боравак до 7 ноћи

-          Доплата за ручак 500,00 динара

-          Цене за групне посете се уговарају посебно, са могућности плаћања на рате

-          Боравишна такса износи 120 динара дневно и осигурање 10,00 динара дневно по одраслој особи, деца до 7 година старости не плаћају боравишну таксу, а деца од 7 до 15 година плаћају боравишну таксу умањену за 50% и осигурање 10,00 динара

-          Давалац услуга задржава право промене цена у зависности од кретања на монетарном тржишту

-          Цене су гарантоване за све авансне уплате

-          Могућност плаћања платним и кредитним картицама

-          Плаћање до завршетка коришћења услуга

-          За све што није предвиђено овим ценовником (резервације, отказ резервације, прекид боравка, уплата аванса, повраћај уплаћених средстава у оправданим случајевима, евентуална накнада причињене штете и слично) примењиваће се одредбе одговарајућих важећих узанси у туризму и угоститељству и одговарајућих аката пружалаца услуга

 

ДОБРО ДОШЛИ У КОНАЧИШТЕ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „ЗЛАТИБОР“

FacebookTwitterGoogle+LinkedInPinterestEmail

Ostavite komentar