Turistička organizacija LOZNICE

Turistička organizacija grada (TOG) Loznice je osnovana 2000. godine radi promocije I razvoja turizma na teritoriji grada Loznice, kao I obavljanja drugih poslova koje unapređuju turističku privredu. U okviru svoje delatnosti, TOG obavlja: promociju I razvoj turizma; koordiniranje aktivnosti I saradnju između privrednih I drugih subjekata u turizmu koji neposredno I posredno deluju na unapređenje razvoja I promociju turizma I na programamima edukacije I usavršavanja veština zaposlenih u turizmu; donošenja godišnjeg programa I plana promotivnih aktivnosti u skladu sa planovima I programima TOG Loznice I odgovarajućim planovima I programima osnivača; obezbeđivanja informativno propagandnog materijala kojim se promovišu turističke vrednosti grada Loznice (štampane publikacije, audio I video promotivni material, on line sredstva promocije – internet prezentacija, društvene mreže I prateće digitalne aktivnosti, suveniri I dr.); prikupljanja I objavljivanja informacija o celokupnoj turističkoj ponudi, turističkom prometu na teritoriji grada Loznice, kao I druge poslove od značaja za promociju turizma; organizovanja I učešća u organizaciji turističkih, naučnih, stručnih, sportskih, kulturnih I drugih skupova I manifestacija; organizovanja turističko informativnih centara (za prihvat turista, pružanje besplatnih informacija turistima, prikupljanje podataka za potrebe informisanja turista, upoznavanje turista sa kvalitetom turističke ponude, upoznavanje nadležnih organa sa pritužbama turista I dr.), upravlja turističkim prostorom; posreduje u pružanju usluga u domaćoj radinosti I seoskom turističkom domaćinstvu; podsticanja realizacije programa izgradnje turističke infrastrukture I uređenja prostora; praćenja, analiza I predlaganje mera u vezi sa turističkom signalizacijom; izrade, učešća u izradi, kao I realizacije domaćih I međunarodnih projekata iz oblasti turizma; pripreme I prikupljanja podataka, sastavljanje upitnika, analiza I drugih informacija pružanje stručne pomoći I instrukcija učesnicima turističke ponude; praćenje analiza I predlaganje mera u vezi sa iznosom I naplatom boravišne takes; poslovi na sticanju spostvenih prihoda u skladu sa zakonom I druge aktivnosti u skladu sa Zakonom.
TOG Loznice u centru grada ima poslovni proctor koji se sastoji iz suvenirnice sa info centrum I poslovnim prostorijama, kao I dva info centra u Banji Koviljači I Tršiću. Pored promotivnih aktivnosti, u letnjoj sezoni bavi se izdavanjem kvadricikala u cilju poboljšanja ponude sadržaja gostiju. U saradnji sa udruženjima podstiče razvoj malog preduzetništva, domaćih proizvoda I organizuje prodajne etno bazare, kao I brojne manifestacije od kojih su najznačajnije Regionalni sajam meda I Saborsko prelo, a u skoro svim drugim manifestacijama učestvuje ili kao suorganizator ili pokrovitelj.

Turistička organizacija LOZNICE
Mesto i adresa: Jovana Cvijića 20, Loznica
Ime i prezime zakonskog zastupnika: direktor Snežana Perić
PIB:101189060
MB: 17281836
Kontakt podaci: Telefon: (+381 15) 878 520, 878 521;
Web: www.togl.rs
email: togloznice@gmail.com

 

FacebookTwitterGoogle+LinkedInPinterestEmail