• Krušedol manastir

Krušedol manastir

Krušedol manastir Manastir Krušedol, sa crkvom posvećenom Blagoveštenju, smešten na jugoistočnom delu Fruške gore, izgrađen je između 1509. i 1516. Zadužbina vladike Maksima Brankovića, sina despota Stefana, ...

  • Grgeteg manastir

Grgeteg manastir

Grgeteg manastir Manastir Grgeteg, sa crkvom posvećenom Sv. Nikoli, smešten je na južnoj padini Fruške gore. Po predanju, sagradio ga je despot Vuk Branković (Zmaj Ognjeni Vuk) za svog slepog oca, hilandarskog mona ...

  • Ravanica manastir

Ravanica manastir

Ravanica manastir Manastir Ravanica, sa crkvom Sv. Vaznesenja, i građevinama opasanim čvrstim odbrambenim zidom sa sedam kula nalazi se u podnožju Kučajskih planina, u selu Senje kod Ćuprije. Zadužbina je kneza La ...

  • Žiča manastir

Žiča manastir

Žiča manastir Manastir Žiča nalazi se u selu Kruševici, na putu između Kraljeva i Mataruške Banje. Zadužbina je kralja Stefana Prvovenčanog. Gradnja glavne manastirske crkve posvećene Hristovom Vaznesenju zapo ...

  • Studenica manastir

Studenica manastir

Studenica manastir Nedaleko od živopisne klisure reke Ibar, na desnoj obali reke Studenice, opasana visokim zaštitnim zidom, uzdiže se manastir Studenica, zadužbina velikog župana Stefana Nemanje, utemeljivača nez ...

1 2 3 4
FacebookTwitterGoogle+LinkedInPinterestEmail