• Energetika 2015 - XXXI medjunarodno savetovanje, Zlatibor, mart 2015.

Energetika 2015 – XXXI medjunarodno savetovanje, Zlatibor, mart 2015.

ENERGETIKA 2015 XXXI međunarodno savetovanje, Zlatibor, od 24. do 27. marta 2015. godine - Savez energetičara

Prijavu rada sa kratkim sadržajem možete dostaviti do 05.02.2015.g.

Visoki renome koji tridesetogodišnji niz savetovanja ENERGETIKA 1980, …, ENERGETIKA 2014 uživa u domaćoj i međunarodnoj javnosti, a koja već odavno poseduje sve atribute svojevrsnih godišnjih sajmova nauke, struke, privredne i državne inicijative, zajedno sa aktuelnim razvojnim zadacima koji stoje pred energetskim, industrijskim, poljoprivrednim, komunalnim i javnim sektorom Srbije i regiona, predstavlja platformu predstojećeg XXXI međunarodnog savetovanja ENERGETIKA 2015.

Međunarodno savetovanje ENERGETIKA 2015 obeležiće sledećih pet forumsko-panelskih rasprava:
* razvojni izazovi JP Elektroprivrede Srbije i elektroenergetskog sektora u uslovima političkih i ekonomskih ograničenja koje diktira savremeno evro-azijsko okruženje i programskih zadataka koje pred EPS postavljaju Vlada Republike Srbije i EU, a vezanih za korporativizaciju, akcionarstvo, deregularizaciju tržišta električne energije, kao i za podizanje ekonomske i energetske efikasnosti elektroenergteskog sistema;
* razvojni izazovi Naftne industrije Srbije i JP Srbijagasa u uslovima političkih i ekonomskih ograničenja koje diktira savremeno evro-azijsko okruženje i programskih zadataka koje pred ova preduzeća postavljaju Vlada Republike Srbije i EU;
* razvojni izazovi domaće elektromašinogradnje u uslovima razvoja energetskog sektora koji nameće političko i ekonomsko domaće i evro-azijsko okruženje;
* razvojni izazovi domaćeg komunalnog energetskog sektora u aktuelnim uslovima koje nameću potrošači, lokalne samouprave i Vlada Republike Srbije;
* razvojni izazovi domaćeg školstva u obezbeđenju kompetentnih i kvalitetnih stručnjaka za domaći energetski sektor.

Za sve navedene forumsko-panelske rasprave biće obezbeđeni kompetentni uvodničari i panelisti, a u raspravi će uzeti učešće i specijalni gosti – eksperti iz zemlje i inostranstva, predstavnici državnih tela, energetskih i industrijskih kompanija, poljoprivrede i naučno-istraživačkog sektora.

U naučnom i stručnom delu savetovanja i ove godine dominiraće sledeće teme:
strateško planiranje razvoja energetike i energetska politika;
finansijski inženjering i posebnosti pravne legislative u energetici;
savremeni elektroprenosni i elektrodistributivni sistemi i SMART mreže;
savremene tehnologije u korišćenju uglja, nafte i gasa i proizvodnji toplotne i električne energije, kao i zaštite ugljenokopa i opreme od poplava i drugih prirodnih katastrofa;
analiza energetskih sistema (savremene analitičke metode i alati za modeliranje energetskih sistema, energetske ankete, sistemske analize, rezultati);
povezanost politike zaštite životne sredine, energetske efikasnosti i optimalnog energetskog razvoja;
prenos toplote i mase i modeliranja procesa u energetici (CFD i drugi softverski alati u službi povećanja efikasnosti energetske opreme i postrojenja);
savremena naučna istraživanja, tehničko-tehnološka rešenja i inovacije u energetskom sektoru;
studentski akademski projekti i
promotivno-marketinške prezentacije i izložbe o energo-dostignućima u energoprivredi, industriji, poljoprivredi, komunalnim sistemima, saobraćaju, zgradarstvu, obnovljivim i novim izvorima energije.

Na savetovanju ENERGETIKA 2015 biće uručene zlatne plakete Saveza energetičara za doprinose ostvarene u 2014. godini u implementaciji državnog programa Republike Srbije u oblasti obnovljivih izvora energije i za doprinose u oblasti energetske efikasnosti (detaljno obrazložene pisane predloge za dodelu ovih priznanja mogu do 25. februara 2015. godine, podnositi članovi Saveza energetičara – tri člana za svaki predlog).
Verujemo da će i ovo tridesetprvo međunarodno savetovanje - ENERGETIKA 2015 svojim naučnim rezultatima i uticajem na dalji razvoj nauke i energetskog sektora ostvariti značajan i pozitivan uticaj. Ono će, pružiti šansu da dvadesetak najboljih radova koje bude odabrao recenzentski žiri Programsko-organizacionog odbora Savetovanja, i koji budu napisani i na engleskom jeziku (nakon što prođu dodatne recenzije), bude objavljeno, ne samo u našem vodećem naučnom časopisu ENERGIJA, već i u poznatim međunarodnim časopisima sa SCI liste
Izvor/preuzeto sa ekapija.rs Sreda, 14. 01. 2015.|11:33 |

FacebookTwitterGoogle+LinkedInPinterestEmail