• Katedrala, Subotica

Katedrala, Subotica

Katedrala, Subotica

Građevina kasnog baroka, u narodu poznata kao Velika crkva, posvećena je zaštitnici Subotice Sv.Terezi Avilskoj čiji se lik nalazi i na gradskom grbu. Katedrala je podignuta 1779. godine i od tada je nekoliko puta obnavljana. Godine 1974. Papa je nagradio crkvu naslovom manje bazilike.

Trg Svete Terezije 1, Subotica
+381 (0) 24 600 240
www.suboticka-katedrala.info

FacebookTwitterGoogle+LinkedInPinterestEmail