• Manastir Svetog arhiđakona Stefana

Manastir Svetog arhiđakona Stefana

Manastir Svetog arhiđakona Stefana

Manastir Svetog arhiđakona Stefana je najseverniji manastir u Srbiji. Manastir se nalazi u Somboru, na severu Bačke.[1] Po želji i donatorstvu Stevana Konjovića započeta je izgradnja manastira 1928. godine a završena 1933.godine. Crkva je oslikana 1938.
Manastirski kompleks čini konak sa paraklisom, usamljeni zvonik i crkva. Bogati somborski zemljoposednik Stevan Konjović je 1909. srpskoj pravoslavnoj crkvi ostavio veliko bogatstvo sa obavezom da izgradi manastir.

Manastirski kompleks čini konak sa paraklisom, usamljeni zvonik i crkva. Izgradnja manastirske crkve u srpsko-vizantijskom stilu, započeta je 1928. godine po projektu Svetozara Krotina i trajala je do 1933. godine. Crkva je oslikana tek 1938. godine
Manastir je izgrađen u srpsko-vizantijskom stilu. Hram ima trikonhoznu osnovu i polukružnu olatarsku apsidu. Arhivolte drže četiri stuba sa kvadratnim vizantijskim kapilotama. Iznad njih su nešto reljefnije arhivolte koje drže padantife, a iznad njih je oktagonalna kupola. Na fasadi se nalaze dva tornja. Sa desne strane spoljne fasade nalaze se velika gvozdena vrata za ulaz u grobnicu. Crkva je živopisana freskama Vladimira Predojevića: u oltaru je Sv.Trojica, iznad severne apside je Raspeće, iznad soleje su Duhovi, iznad južne apside je Roždestvo, iznad zapadne apside je Silazak Hrista u ad. Ikonostas je drven, a oslikao ge je Boris Seljanko, ruski slikar. Na carskim dverima je Jovan Krstitelj krilati, Bogorodica, Blagovesti, Hristos, arhiđakon i prvomučenik Sveti Stefan, a u luneti iznad carskih dveri je Tajna večera. Na ikonama je zlatna pozadina. U prostoru oko zadužbine Stevana Konjović nalazi se Partizansko i Crvenoarmejsko groblje gde su sahranjeni poginuli učesnici Batinske bitke: pripadnici NOVJ, bugarski vojnici i crvenoarmejci.

Adresa:
Svetog Arhiđakona Stefana 2, Sombor
tel: 025/460-055

FacebookTwitterGoogle+LinkedInPinterestEmail