• Petro-Mont doo Novi Sad

Petro-Mont doo Novi Sad

Petro-Mont doo Novi Sad

Petro-Mont doo je tim stručnih i iskusnih profesionalaca GRAĐEVINSKE, MAŠINSKE i ELEKTRO struke, spremnih da Vam pruži potpunu podršku u ostvarenju vaših ciljeva. Posedujemo sopstvene kapacitete, višegodišnje iskustvo i svu neophodnu operativu za realizaciju čak i najzahtevnijih izazova struke.

Politika kvaliteta integrisanog sistema menadžmenta je kreirana u skladu sa najvišim zahtevima struke, zakonskim regulativima i u potpunosti usaglašena sa zahtevim standard SPRS ISO 9001, SRPS ISO 14001, SRPS OHSAS 18001, SRPS ISO 3834-2

Petro-Mont ključne delatnosti:

1.       PROJEKTOVANJE & INŽENJERING arhitektonsko – građevinskih, elektro i mašinskih radova po sistemu “ključ u ruke”. Petro-Mont takođe, obezbeđuje integrisana i inteligentna rešenja u oblasti Energetske Efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije u zgradama, kućama i poslovnim objektima svih vrsta, osiguravajući postizanje energetskih ciljeva.

2.       IZVOĐENJE svih vrsta građevinskih, mašinskih, elektro i zanatskih radova u skladu sa najvišim standardima struke, pri izvođenju vodeći konstantnu brigu o bezbednosti na radu i Zaštiti životne sredine u kojoj kompanija deluje.

3.       PROIZVODNJA I RAZVOJ - Čelične konstrukcije i čelična bravarija - Projektovanje, Izrada, Transport i Montaža najrazličitijih čeličnih konstrukcija i elemenata od čelika, bravarski radovi i izrada gotovih proizvoda.

 1. Čelične hale
 2. Toplovodi
 3. Konstrukcije i elementi za industrijske objekte
 4. Autobuska stajališta
 5. Skladišta
 6. Sportske dvorane
 7. TNG pumpne stanice
 8. Bravarski radovi (proizvodnja elemenata i gotovih proizvoda – Kapije, Ograde, Nadstrešnice, Tende,…)

Zavarivanje vrše atestirani zavarivači u skladu sa najvišim standardima struke, po SRPS ISO 3834-2 standardima

4.       IZNAJMLJIVANJE & TRANSPORT i vršenje uslužnih delatnosti

Petro-Mont poseduje sopstvenu operativu koja obuhvata građevinsku mehanizaciju, brojni alat i opremu koje i uslužno angažuje za vršenje usluga trećim licima

IZNAJMLJIVANJE:

 1. Bager Volvo
 2. Auto dizalica 50t
 3. Auto dizalica 26t
 4. Labudica – prikolica
 5. Rovokopač JCB
 6. Utovarivač JCB
 7. Vibro ploče i Vibro žabe
 8. Sekačice za beton
 9. Mašine za kernovanje zidova

TRANSPORT:

 1. Transport robe u drumskom saobraćaju
 2. Vertikalni transport
 3. Specijalni / Uslužni prevoz građevinskih i drugih mašina
 4. Specijalni prevoz robe velikih gabarita (uslužni prevoz čeličnih konstrukcija)

USLUŽNI Radovi:

 1. Sečenje i razbijanje betona hidrauličnim i elektro-pneumatskim čekićem
 2. Probijanje rupa
 3. Rušenje (mašinsko)
 4. Mašinski iskop

 

Petro-Mont doo

Laze Lazarićeva 12; Novi Sad
Tel: +381 21 6467-290
Tel: +381 21 6467-299
Tel/fax: +381 21 6369-077
e-mail: office@petromont.co.rs
www.petromont.co.rs
MB 08672938;
PIB 100716607;
Šifra delatnosti 4322;
Žiro račun: 265-2010310001506-02; Raiffaisen Bank

 

FacebookTwitterGoogle+LinkedInPinterestEmail