• Više stranih turista u Vrnjačkoj Banji

Više stranih turista u Vrnjačkoj Banji

Više stranih turista u Vrnjačkoj Banji

Subota, 24. 01. 2015.|07:06 | Izvor: Tanjug

U Vrnjačkoj Banji je u decembru prošle godine, evidentirano je ukupno 8.890 posetilaca, od kojih 7.016 domaćih i 1.874 stranih turista, prema izveštaju sačinjenom na osnovu dostavljenih podataka turističkih subjekata.Kako je saopšteno iz Opštinske uprave u Vrnjačkoj Banji, ukupan broj noćenja iznosio je 23.316, od čega su 18.392 ostvarili domaći i 4.924 strani gosti.
U decembru prošle godine je evidentirano 6,48 odsto manje domaćih i 17,71% više stranih turista, kao i 35,47% manje noćenja domaćih i 29,10 odsto više noćenja stranih turista nego u istom mesecu godinu ranije.

Stepen iskorišćenosti kapaciteta u decembru je iznosio 15,76%, a prosečna dužina boravka kod gomaćih turista je 2,62 dana a kod stranih 2,63 dana. Stepen korišćenja kapaciteta je u posmatranom mesecu povećan za 5,72 procentnih poena, odnosno sa 10,04 odsto na 15,76 odsto u odnosu na novembar.

Posmatrano na godišnjem nivou, u 2014. je evidentiran ukupan broj od 147.555 posetilaca, i to 123.519 domaćih i 24.036 stranih. Evidentirano je ukupno 483.104 noćenja, od čega su 414.356 ostvarili domaći a 68.748 strani turisti.

U poređenju sa 2013. godinom, posećenost Vrnjačke Banje je lani smanjena za 6,7%, odnosno za 10.591 posetilaca, a broj noćenja je bio manji za 19,4%, odnosno za 116.307.

FacebookTwitterGoogle+LinkedInPinterestEmail